Podsumowanie szkolenia Legislacja i praktyka a bezpieczeństwo pracy z czynnikami chłodniczymi

 Podsumowanie szkolenia Legislacja i praktyka a bezpieczeństwo pracy z czynnikami chłodniczymi

26 czerwca 2024 w siedziebie firmy Eko-Sanit w Lublinie odbyło się szkolenie pn.: ” Legislacja i praktyka a bezpieczeństwo pracy z czynnikami chłodniczymi”, na którym pojawili się wszyscy zapisani uczestnicy. Niewątpliwie, świadczy to o ogromnym zainteresowaniu tematyką i pokazuje, że szkolenia, które niosą wartość mają znaczenie. Program był niezwykle bogaty i obejmował szeroki wachlarz zagadnień, co spotkało się z aktywnym udziałem uczestników, którzy chętnie zadawali pytania i brali udział w dyskusjach.

Szkolenie odbyło się na skutek porozumienia firmy Eko-Sanit i PROZON Fundacja Ochrony Klimatu. Obecnie Fundacja PROZON jest jedynym w Polsce podmiotem wykonującym regenerację fluorowanych gazów cieplarnianych, a dzięki udoskonalaniu technologii oraz szukaniu nowych rozwiązań będzie także wprowadzała nowoczesne rozwiązania prośrodowiskowe w zakresie zagospodarowania czynników chłodniczych.

Szkolenie jest zapowiedzią kolejnych szkoleń, które są planowane jesienią tego roku

 

Kluczowe tematy szkolenia:

  • Legislacja – interpretacja szczególnie ważnych zapisów dla branżyUczestnicy poznali kluczowe regulacje prawne, które mają bezpośredni wpływ na branżę chłodniczą. Omówiono nowe przepisy oraz ich praktyczne zastosowanie w codziennej pracy.
  • Problem nielegalnego obrotu czynnikami chłodniczymiDyskutowano na temat emisji czynników chłodniczych z przemytu oraz nielegalnego handlu pojemnikami z HFC. Podkreślono niską świadomość branży i społeczeństwa w zakresie zagrożeń związanych z nielegalnym obrotem.
  • Bezpieczeństwo pracy z czynnikami alternatywnymiUczestnicy dowiedzieli się o zasadach bezpiecznej pracy z alternatywnymi czynnikami chłodniczymi. Poruszono kwestie przygotowania stanowiska pracy, dokumentacji czynności oraz znakowania zbiorników przenośnych.


Część praktyczna:

  • Praktyczne aspekty bezpieczeństwa pracy z czynnikami alternatywnymi
    W trakcie tej części uczestnicy mieli okazję przeprowadzić badania testowe czynników chłodniczych za pomocą analizatora gazów oraz ćwiczyć bezpieczny odzysk i napełnienie urządzeń. Praktyczne zajęcia umożliwiły uczestnikom zdobycie cennych umiejętności, które będą mogli zastosować w swojej codziennej pracy.

Sesja poświęcona produktom VIVAX:


  • Uczestnicy mieli możliwość m.in. bliższego poznania funkcji aplikacji oraz jej praktycznego zastosowania. Szczególny nacisk położono na konfigurację i optymalne wykorzystanie aplikacji w zarządzaniu urządzeniami chłodniczymi.


Szkolenie okazało się niezwykle wartościowe, dostarczając uczestnikom zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznych umiejętności. Wysoka frekwencja oraz aktywne zaangażowanie uczestników potwierdzają potrzebę organizowania takich wydarzeń w przyszłości. Współorganizatorem tego szkolenia był PROZON Fundacja Ochrony Klimatu.