Jakie są przepisy i warunki, aby móc zamontować klimatyzację w mieszkaniu w bloku ?

Montaż klimatyzacji w bloku – czy trzeba mieć pozwolenie?


Właściciele mieszkań, którzy myślą o montazu  klimatyzacji, często lądują na zakręcie prawnych przepisów i obawiają się, że montaż może spotkać się z oporem spółdzielni mieszkaniowej lub sąsiadów. Zgodnie z przepisami prawnymi, montaż klimatyzacji w budynkach wielorodzinnych zarządzanych przez spółdzielnie lub wspólnoty mieszkaniowe wymaga zgody tego podmiotu. Dlaczego? Ponieważ dotyka to części wspólne budynku, takie jak elewacja.

Co to oznacza dla właścicieli mieszkań? Jeśli brakuje balkonu lub tarasu, by zamontować jednostkę zewnętrzną, instalacja na ścianie budynku może naruszyć elewację. Zarządcy rzadko udzielają zgody na takie praktyki, choć warunki są często opisane w statutach lub regulaminach wspólnoty.

Ale czy montując na balkonie unikamy problemów? Niekoniecznie. Polskie przepisy rzadko regulują, czy balkony lub tarasy są częścią mieszkania czy wspólną infrastrukturą. Jednak często decyzje zarządców pozwalają na montaż klimatyzacji na balkonach pod pewnymi warunkami.

Nawet jeśli dostaniemy zgodę, sąsiedzi mogą mieć coś do powiedzenia. Ich zgoda może być wymagana, szczególnie gdy klimatyzator generuje hałas. Wiele spółdzielni i współnot wymaga zgody pozostałych wlaścicieli mieszkań w drodze podjęcia uchwały. dlatego zanim podejmiesz decyzje o montazu skontaktuj sie z Zarządcą i zweryfikuj czy montaż kliatyzacji nie będzie miał innych negatywnych skutków jak np. utrata gwarancji u Dewelopera jeśli sprawa dotyczy mieszkań w nowo wybudowanych blokach.

Jakie są przepisy i warunki?

Jednostka zewnętrzna klimatyzacji to kluczowy element każdej instalacji, który wymaga starannego umiejscowienia i zabezpieczenia. Zgodnie z przepisami i normami technicznymi, jednostka ta powinna być odpowiednio zabezpieczona przed działaniem czynników atmosferycznych, zwłaszcza przed działaniem wiatru. Ustawienie jednostki zewnętrznej powinno również umożliwiać pobieranie powietrza o optymalnych parametrach w danym momencie, co jest kluczowe dla efektywnego działania całej instalacji.

Kolejnym istotnym aspektem jest zapobieganie możliwości pobrania przez jednostkę zewnętrzną zanieczyszczonego powietrza, szczególnie jeśli sąsiaduje ona z infrastrukturą przemysłową. Unikanie zanieczyszczonego powietrza wpływa nie tylko na wydajność pracy klimatyzacji, ale także na jej trwałość i zdolność do efektywnego oczyszczania powietrza wewnątrz pomieszczeń.

Szczególną uwagę należy zwrócić na jednostki zewnętrzne montowane na najniższych kondygnacjach budynku. Zgodnie z wymogami, powinny być one instalowane w odległości nie mniejszej niż 8 metrów od dróg, parkingów na więcej niż 20 pojazdów, miejsc składowania odpadów stałych, wywiewek kanalizacyjnych oraz innych elementów infrastruktury, które mogą powodować zanieczyszczenie pobieranego przez klimatyzator powietrza.

Dodatkowo, statuty wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych często zawierają własne warunki dotyczące instalacji klimatyzacji. Najczęściej regulują one normy hałasu emitowanego przez jednostkę zewnętrzną oraz wymagania związane z odprowadzaniem skroplin z instalacji. Obostrzenia te mają na celu zapewnienie komfortu mieszkańcom oraz ochronę elewacji budynku, uniemożliwiając zanieczyszczanie balkonów lub tarasów mieszkań znajdujących się na niższych kondygnacjach bloku. Dlatego też, przed przystąpieniem do montażu klimatyzacji, konieczne jest zapoznanie się z obowiązującymi regulacjami oraz uzyskanie odpowiednich zgód i akceptacji ze strony wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej.

 

Ponizej znajdziesz przykladowy wzór wniosku, który możesz wykorzystać.
 
 

Pliki do pobrania