VIVAX w Eterze - inwestycja w reklamę radiową jako kolejny element kampanii

Vivax w Eterze: Eko-Sanit Inwestuje w Reklamę Radiową dla Wzrostu Rozpoznawalności Marki

W trosce o wzrost rozpoznawalności marki Vivax, nasza firma, Eko-Sanit, jako bezpośredni importer klimatyzatorów i pomp ciepła, zdecydowała się na inwestycję w reklamę radiową. Kampania reklamowa, która rozpoczęła się niedawno, odbywa się na poziomie lokalnym w regionach, gdzie posiadamy nasze oddziały handlowe. Aktualnie reklama jest emitowana w Radio Lublin i Radio Eska Rzeszów. Już po pierwszych emisjach reklamy, reakcja rynku jest jasna – klienci zaczynają pytać o urządzenia Vivax. 

Cele Marketingowe Kampanii Radiowej
Nasza reklama radiowa spełnia kilka kluczowych celów marketingowych:

  • Zwiększenie Świadomości Marki: Głównym celem kampanii jest zwiększenie świadomości marki Vivax wśród lokalnych konsumentów. Reklama radiowa jest doskonałym narzędziem do dotarcia do szerokiego grona odbiorców, dzięki czemu marka staje się bardziej rozpoznawalna.
  • Budowanie Pozytywnego Wizerunku: Poprzez regularne emisje reklam, budujemy pozytywny wizerunek marki Vivax jako godnej zaufania, oferującej wysokiej jakości klimatyzatory i pompy ciepła.
  • Generowanie Zapytania o Produkty: Nasza reklama ma na celu zwiększenie liczby zapytań o produkty Vivax. Jak pokazały pierwsze reakcje rynku, kampania już przynosi oczekiwane rezultaty – klienci zaczynają pytać o urządzenia, co świadczy o wzroście zainteresowania.
  • Wzrost Sprzedaży: Ostatecznym celem każdej kampanii reklamowej jest wzrost sprzedaży. Liczymy na to, że większa rozpoznawalność marki przełoży się na zwiększoną sprzedaż klimatyzatorów i pomp ciepła Vivax.
  • Wsparcie Partnerów Handlowych: Reklama radiowa ma także na celu wsparcie naszych instalatorów i partnerów handlowych. Większa rozpoznawalność marki Vivax może przyczynić się do zwiększenia popytu na usługi instalacyjne.

Przewidywane Efekty dla Instalatorów
Nasi instalatorzy i partnerzy handlowi mogą spodziewać się kilku kluczowych korzyści wynikających z naszej kampanii radiowej:

  • Zwiększenie Liczby Zleceń: Dzięki wzrostowi zainteresowania produktami Vivax, instalatorzy mogą liczyć na większą liczbę zleceń montażu klimatyzatorów i pomp ciepła.
  • Wzmocnienie Relacji z Klientami: Instalatorzy będą mieli okazję do budowania silniejszych relacji z klientami, co może przynieść korzyści w postaci lojalności i poleceń.
  • Wzrost Dochodów: Większa liczba zleceń i montażu oznacza także potencjalny wzrost dochodów dla instalatorów współpracujących z naszą firmą.

Podsumowując, nasza inwestycja w reklamę radiową to strategiczny krok mający na celu zwiększenie rozpoznawalności marki Vivax, co już zaczyna przynosić pozytywne rezultaty. Kampania radiowa nie tylko buduje świadomość marki, ale także wspiera naszych instalatorów, którzy mogą spodziewać się wzrostu liczby zleceń i dochodów.